ยุโรปเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลทส์โก หลงรักฟลัมสบาน่า EP.2] 8วัน5คืน QR

รหัสทัวร์:
ZG-ZARN10

สายการบิน :

จำนวนวัน:
7 วัน

ยุโรปเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลทส์โก หลงรักฟลัมสบาน่า EP.2]  8วัน5คืน  QR

ภาพรวม

บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยากาศที่งดงาม สูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ กับแถบสแกนดิเนเวีย ชม 3 ประเทศดังแถบนี้ ดังนี้..เที่ยว 3 ประเทศ สแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือ เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน

ไฮไลท์

แนะนำทัวร์: สแกนดิเนเวีย ทัวร์นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก

เลือกวันเดินทาง ผู้ใหญ่
พักคู่
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่
พัก3ท่าน
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
10 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 65,999 81,998 65,999 65,999 65,999
13 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 65,999 81,998 65,999 65,999 65,999
14 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 62,999 78,998 62,999 62,999 62,999

โปรแกรมทัวร์

%d bloggers like this: