ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT 10วัน7คืน TG

รหัสทัวร์:
GO-GQ3VIE-TG014

สายการบิน :

จำนวนวัน:
10 วัน

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT   10วัน7คืน TG

ภาพรวม

ยุโรปตะวันออก, ออสเตรีย, ฮังการี, สโลวัก, เชก, เยอรมนี, พระราชวังเชินบรุนน์ |บูดาเปสท์ | ปราก | เชสกี้ ครุมลอฟ | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ล่องเรือทะเลสาบและขึ้นกระเช้าที่ฮัลสตัท

ไฮไลท์

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: จัตุรัสโรเมอร์ คาร์โลวี วารี คุทนา ฮอร่า Parndorf Outlet

อาหารเด่น: อิสระอาหาร

แนะนำทัวร์: แฟรงก์เฟิร์ต คาร์โลวี่ วารี กรุงปราก โบสถ์โครงกระดูก เมืองคุทนา ฮอร่า พระราชวังเชินบรุนน์ ฮัลสตัท

เลือกวันเดินทาง ผู้ใหญ่
พักคู่
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่
พัก3ท่าน
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
27 พ.ค. 63 - 5 มิ.ย. 63 56,900 66,800 56,900 56,900 56,900
6 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 56,900 66,800 56,900 56,900 56,900

โปรแกรมทัวร์

%d bloggers like this: