ไต้หวัน (อาลีซาน+เย่หลิว) หนานโถว,เจียอี้,ไทจง,ไทเป เลสโก..ตัวพ่อขั้นสุด 4วัน3คืน TG

รหัสทัวร์:
ZG-ZTPE20(EP.2)

สายการบิน :

จำนวนวัน:
4 วัน

ไต้หวัน (อาลีซาน+เย่หลิว) หนานโถว,เจียอี้,ไทจง,ไทเป เลสโก..ตัวพ่อขั้นสุด  4วัน3คืน TG

ภาพรวม

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,เจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ไทเป,ตลาดปลาไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,COSMETIC SHOP,ตึกไทเป 101,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิว,MITSUI OUTLET PARK

ไฮไลท์

อาหารเด่น: เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เมนูอาหารจีนท้องถิ่น เมนูซีฟู้ดไต้หวัน

แนะนำทัวร์: ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101 ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK

เลือกวันเดินทาง ผู้ใหญ่
พักคู่
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่
พัก3ท่าน
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 20,999 28,998 20,999 20,999 20,999
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 19,999 26,499 19,999 19,999 19,999
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 19,999 26,499 19,999 19,999 19,999
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 19,999 26,499 19,999 19,999 19,999
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 19,999 26,499 19,999 19,999 19,999
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 19,999 26,499 19,999 19,999 19,999
3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 20,999 28,998 20,999 20,999 20,999
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 26,999 34,998 26,999 26,999 26,999
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 28,999 36,998 28,999 28,999 28,999
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 19,999 26,499 19,999 19,999 19,999
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 20,999 28,998 20,999 20,999 20,999
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 20,999 28,998 20,999 20,999 20,999
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 19,999 26,499 19,999 19,999 19,999
31 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 20,999 28,998 20,999 20,999 20,999
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 19,999 26,499 19,999 19,999 19,999

โปรแกรมทัวร์

%d bloggers like this: