จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ อัพลีสสิค บาทูมี่ คูไตซิ 8วัน5คืน TK

รหัสทัวร์:
GS-TBS06 TK

สายการบิน :

จำนวนวัน:
8 วัน

จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ อัพลีสสิค บาทูมี่ คูไตซิ  8วัน5คืน   TK

ภาพรวม

สัมผัสอ้อมกอดแห่งขุนเขาคอเคซัส ณ ดินแดนสวรรค์บนดิน ประเทศจอร์เจีย ทบีลีซี่-มิทสเคต้า-คาสเบกิ-หุบเขาคอเคซัส-โกรี-อุพลิสชิเค-บอร์โจมี-คูไทซี-ถ้ำโพรมิธีอุส-บาทูมิ

ไฮไลท์

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ชมเมืองทบิลิซี ป้อมนาริกาลา กูดารี อ่างเก็บน้ำชินวารี คัสเบ มิสเคด้า ชมวิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี กอรี Gori บาคูรินิ ตลาดเช้า โบสถ์ Gelati วิหาร Bagrati เมืองบาทูมิ เทือกเขาคอเคซัส

อาหารเด่น: คาชาปูริ ฮินคาริ อชารูริ

แนะนำทัวร์: ชมเมืองทบิลิซี ป้อมนาริกาลา กูดารี อ่างเก็บน้ำชินวารี คัสเบ มิสเคด้า ชมวิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี กอรี Gori บาคูรินิ ตลาดเช้า โบสถ์ Gelati วิหาร Bagrati เมืองบาทูมิ เทือกเขาคอเคซัส

เลือกวันเดินทาง ผู้ใหญ่
พักคู่
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่
พัก3ท่าน
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
22 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 39,900 48,900 39,900 39,900 39,900
5 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 39,900 48,900 39,900 39,900 39,900
12 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63 39,900 48,900 39,900 39,900 39,900
19 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 39,900 48,900 39,900 39,900 39,900
26 มิ.ย. 63 - 3 ก.ค. 63 39,900 48,900 39,900 39,900 39,900

โปรแกรมทัวร์

%d bloggers like this: