ราคาทัวร์ภูฏาน อัพเดทราคาล่าสุด 2021

ทัวร์ภูฏาน เที่ยว ภูฏาน Bhutanดินแดนเสน่ห์แห่งขุนเขาลี้ลับ ที่ได้รับสมญานามดินแดนของมังกรสายฟ้า Land of the Thunder Dragon ประเทศภูฏานเป็นประเทศเล็กๆ ที่ไม่สนใจในเรื่อง GDP แต่จะสนใจ GNH แทน Gross National Happiness หรือความสุขมวลรวม ของประเทศ 

ค้นพบ ทัวร์ภูฏาน : รายการ

%d bloggers like this: