ราคาทัวร์ปากีสถาน อัพเดทราคาล่าสุด 2021

ปากีสถาน หรือสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และ จีน และมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับ มีประชากรกว่า 150 ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ใหญ่เป็นอันดับ 2

ค้นพบ ทัวร์ปากีสถาน : รายการ

%d bloggers like this: